De ambitie: de politieorganisatie is een sociaal veilige en inclusieve werkplek. Waar ruimte is voor ieders talenten en vakmanschap. Het leiderschap binnen de politie is inclusief en mensgericht.